Vestfold Antirust
F L U I D   F I L M   S T O P P E R   R U S T

Hortensveien 275
3157 Barkåker

Tlf: 3333 2599
info@vestfoldantirust.no
V Æ R   S M A R T   -   I K K E   V E N T

Nettsiden er for øyeblikket nede,

men her har du noe å gjøre mens vi
venter på at den kommer opp igjen!
N O R G E S   B E S T E   G A R A N T I E R
Ruster en Tesla?

I samarbeid med Funderud Antirust så
holder vi også disse bilene beskyttet.
F L U I D   F I L M   S T O P P E R   R U S T