33 33 25 99
info@vestfoldantirust.no
Vestfold Antirust
Hortensveien 275
3157 Barkåker
| | |
U T F O R S K E R

V Å R E   G A R A N T I E R

MARKEDETS BESTE ANTIRUSTGARANTIER

Siden vi med Fluid Film mener å ha markedets beste antirustmiddel, er det naturlig å følge dette opp med å tilby markedets beste antirustgarantier

- Livstidsgaranti på inntil tre år gamle biler.
- Ti års garanti på inntil ti år gamle biler.

Dette er garantier som ingen andre i markedet kan tilby, og gjenspeiler hvilken erfaring og tillit vi har til Fluid Film.
B E T I N G E L S E R
Ønsker du å beskytte ditt kjøretøy igjennom vårt garantiprogram, så gjelder følgende..

Innledende rustkontroll:

Bilen skal ved vårt verkstedet eller hos en av våre samarbeidspartnere gjennomgå og bestå en rustkontroll under en introduserende hovedbehandling. Dette kaller vi en garantibehandling/Garantipakke.

Deretter gjelder garantien sin tid så lenge kjøretøyet følger vårt antirustprogram.

Antirustprogram:

  • Garantipakka innleder garantiavtalen.
  • Hvert 2. år etter innledning utføres en standardbehandling.
  • Hvert 6. år etter innledning utføres en hovedbehandling i stedet for standardbehandling.
For Tesla gjelder egne betingelser som bla.a. kan inkludere rustbeskyttelsessett basert på hvilken modell det er snakk om. Ring oss for mer informasjon.
F L U I D   F I L M   S T O P P E R   R U S T

Rustgarantiene dekker ikke følgende:

  • Lakkrustflekker med mindre de kommer som følge av gjennomrusting.
  • Hengerfeste, stigbrett, eksosanlegg, bremserør, bremseskiver, bremseskjold, drivstoffrør og drivstofftanker med tilhørende påfylling- og ventilasjonsrør.
  • Rustskader som følge av karosseriskader pga. ukyndig jekking eller ikke fagmessig oppretting og lakkering etter skade.
Dersom bilens understell er dekket av en annen type antirustprodukt så kan vi ikke gi garanti. Dette fordi vi ikke vet om det er rust under belegget.

Hovedbehandling

Kjøper du en hovedbehandling, er det samme prosess som garantipakke, men uten garantibeviset. En hovedbehandling koster litt mindre enn en garantipakke.
Vestfold Antirust
Hortensveien 275
3157 Barkåker

33 33 25 99
Hverdager
07:30-15:30
Org.nr. 926 339 834
Bank: 1506 54 94539
V Å R E   S A M A R B E I D S P A R T N E R E
Buskerud Antirust
Funderud Antirust
Oslo Antirust